wtorek, 16 września 2014

Ciało czy bezkształtna masa

    Św. Paweł powiedział do Koryntian: "Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów?" 1 Kor 12. To brzmi trochę tak: "Powoli, spokojnie. Nie musicie mieć wszystkich tych darów naraz."
   A gdyby dziś Paweł wszedł do jakiegoś kościoła?
   Może brzmiałoby to tak: "Czy jest tu ktoś kto prorokuje? Czy ktoś ma dar czynienia cudów? A może ktoś przemawia językami? Nie? A to szkoda".
   Duch Święty pragnie obdarowywać nas charyzmatami równie chętnie jak pierwotny Kościół, ale trzeba w to uwierzyć i przyjąć.
    Bez tego jesteśmy bezkształtną masą, a nie Ciałem Chrystusa.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz