poniedziałek, 9 czerwca 2014

Matka Ciała Mistycznego

   Dziś czcimy Maryję Matkę Kościoła. To dość nowe święto, bo tytuł został ogłoszony w roku 1964 przez Pawła VI.  
M. Paula Tajber zmarła rok wcześniej - w 1963 r. Nie zdążyła przeczytać konstytucji "Lumen Gentium". Nie doczekała także ogłoszenia tego święta.  Ale boży ludzie ma swoje sposoby :-)
Ten sam Duch Święty, który natchnął Ojców Soborowych, by podkreślili aspekt macierzyństwa Maryi względem całego Kościoła, prowadził M. Paulę. Pod Jego wpływem odkryła i przekazała swojej wspólnocie kult Matki Ciała Mistycznego o identycznej treści jak ten ogłoszony w czasie Soboru. Nie tylko przewidziała powstanie takiego święta, ale dość precyzyjnie podała jego datę. Napisała:  „Niedziela przed Zesłaniem Ducha Świętego, a po Wniebowstąpieniu Pańskim będzie miała wielkie uroczystości, powiązane z Matką Najświętszą jako Matką Ciała Mistycznego.”
My czcimy święto Matki Kościoła w dzień po Zesłaniu Ducha Świętego, ale symbolika wybranego terminu jest tożsama: ma wskazywać na Maryję trwającą wraz z Apostołami w Wieczerniku.
Tak o Maryi Matce Kościoła mówi Sobór w konstytucji "Lumen Gentium":
„Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże i dała światu Życie, uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. (…) Jednocześnie zaś złączona jest ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni, pochodzeniem z rodu Adama, a co więcej, jest "zgoła matką członków (Chrystusowych), ... ponieważ miłością swoją współdziała w tym, aby wierni rodzili się w Kościele, którzy są członkami owej Głowy". Dlatego to doznaje Ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła i jako jego typiczne wyrażenie oraz najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości, Kościół też katolicki pouczony przez Ducha Świętego darzy Ją synowskim uczuciem czci jako matkę najmilszą.” LG 53
A tak M. Paula:
„Ona zniewoliła Boga swoimi modłami, gorącymi pragnieniami, by prędzej zesłał na świat Odkupiciela – była potem Matką Jego – po zesłaniu Ducha Świętego była Matką młodziutkiego Kościoła świętego. Ona jedna począwszy Syna Bożego poczęła też i to Ciało Mistyczne.”
Nie odpisywała :-) To po prostu Duch Święty, który działa w swoim Kościele :-)
obraz Matki Ciała Mistycznego
namalowany według wskazówek M. Pauli Tajber


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz